30. Bài 30: Hàm Hlookup , vlookup ,index, match trong excel 2013

0
40– Excel trong ví dụ minh họa này là sử dụng excel 2013.
– Link bài tập ví dụ

Facebook:
Youtube channel:
– Hàm hlookup
– Bai tap hàm vlookup trong excel
– Hàm vlookup trong excel 2007
– Hàm vlookup nâng cao
– Hàm “lookup” trong excel
– Sự khác nhau giữa hàm vlookup và hlookup
– Hàm hlookup nâng cao
– Cách sử dụng hàm tham chiếu trong excel
– Hàm tìm kiếm trong excel
– Hàm tìm kiếm có điều kiện
– Bài tập về hàm index và match trong excel
– Hàm index nâng cao
– Hàm index dạng tham chiếu
– Hàm match kết hợp vlookup
– Hàm lấy giá trị của ô trong excel
– Hàm trả về giá trị số trong excel
– Hàm choose mảng
– Hàm chọn lọc trong excel

Nguồn:https://dantribaomoi.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here