Bài 0 : Làm quen các lệnh cơ bản trong Pascal [Pascal]

5
63Sử dụng program : để khai báo tên chương trình trong pascal
Sử dụng Uses : để khai báo thư viện trong pascal
Sử dụng Begin….end. : để làm việc trong pasacl
Sử dụng Clrscr : để xóa nhũng ký tự phía bên trên chương trình mà không cần thiết
Sử dụng writeln và write : để in các ký tự ra màn hình
Sử dụng readln : để hiển thị chương trình

Groups :

Page :

Blog Pascal :

Nguồn:https://dantribaomoi.com/

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here