Bài 16: Sử dụng kết hợp nhóm hàm tìm kiếm vlookup, match và index

1
56Hướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 – Bài 16: Sử dụng kết hợp nhóm hàm tìm kiếm vlookup, match và index

Yêu cầu:
“1. Lập công thức điền dữ liệu cho cột Tên Hãng, biết rằng:
Ký tự đầu tiên của Mã Hiệu là Mã Hãng Xe.”
“HD: Dùng hàm Hlookup, dựa vào ký tự đầu tiên của Mã hiệu
để dò tìm và lấy kết quả từ bảng Tên hãng xe”
“2. Lập công thức điền dữ liệu cho cột phân phối, biết rằng 2 ký tự cuối
của Mã Hiệu là Mã Phân Phối.”

“HD: Dùng hàm Vlookup, dựa vào 2 ký tự cuối của Mã hiệu
để dò tìm và lấy kết quả từ bảng Mã Phân Phối”
3. Lập công thức lấy dữ liệu cho cột tên xe.
HD: Dùng Hàm Index, với STT dòng, cột được trả về từ hàm Match

Tải bài tập:

Nguồn:https://dantribaomoi.com/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here