Bài tập: CHIA NGUYÊN CHIA DƯ a Mod b, a Div b HAI SỐ NGUYÊN | LẬP TRÌNH PASCAL

2
30Nhập vào 2 số nguyên a và b từ bàn phím, thực hiện phép chia lấy phần nguyên và phép chia lấy phần dư rồi in kết quả ra màn hình.
Các bạn xem trên website nhe:
Xem thêm các video sau bạn nhé!
Viết Chương Trình Chào Mừng ‘CHAO CAC BAN HOC SINH LOP 8’ Trong Pascal

Tin Học 8 | Bài 2: XUẤT hay IN THÔNG BÁO RA MÀN HÌNH – PHÂN BIỆT Write và Writeln trong Pascal

VÌ SAO HỌC LẬP TRÌNH PASCAL? | HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CÓ ÍCH GÌ?

Bài tập: CHIA NGUYÊN CHIA DƯ a Mod b, a Div b HAI SỐ NGUYÊN | LẬP TRÌNH PASCAL

CÁCH KHAI BÁO MẢNG DỮ LIỆU ARRAY, NHẬP, XUẤT GIÁ TRỊ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG | LẬP TRÌNH PASCAL

Bài 8: VÒNG LẶP While..Do – LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC | LẬP TRÌNH PASCAL

#laptrinhpascal, #tinhoc8, #tuhoclaptrinh

Nguồn: https://dantribaomoi.com

Xem thêm bài viết khác: https://dantribaomoi.com/cong-nghe

2 COMMENTS

  1. 25 div 3 + 5 / 2 * 3 ra kết quả là 15.5 là sao ạ??
    25 mod 3 + 5 / 2 * 3 ra kết quả là 8.5 ??
    Trong đề cương lớp 11 có mà em không hiểu ạ, mong ad giải giúp em trong tối nay

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here