Hướng dẫn cắt đôi trang cho định dạng file PDF

1
7Video hướng dẫn cắt đôi trang của file pdf với tiện tích Java Splitpages của phần mềm Adobe Acrobat Reader Pro 11. Tiện ích đính kèm các bạn có thể tải theo link drive sau đây:

Nguồn:https://dantribaomoi.com/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here