Hướng dẫn đổi fx (sub ) 7 màu cho Effects Aegisub

47
58Các bạn chọ độ phân giải 720 HD để xem rỏ hơn
Ai thắc mắc có thể ib qua fb của trung 😉
☞ Facebook của Lee :
———————————————–
chú ý : eff .
Phần Mở Đầu:
template syl noblank: !retime
(“start2syl”, 0, 0)!
Phần Kara:
template syl noblank: !retime
(“syl”, 0,
0)!
Phần Kết Thúc:
template syl noblank: !retime
(“syl2end”, 0, 0)!
1cmàu: bên trong chữGiống 1c
để
chỉnh màu 1 (karaoke)Ví dụ:
1c&HFFFFFF&
3cmàu: màu viền Ví dụ:
1c&H00000&
4cmàu: màu bóng đổVí dụ:
4c&HFFFFF&
alpha&H& – Set primary
alphaChỉnh
độ alpha ( độ trong suốt ) của
màu 1,
aa dùng số HEX
fade(số bất kỳ tùy chỉnh trước,số
bất
kỳ tùy chỉnh sau) – Fade làm mờ
chữ.
Ví dụ:{fad(500,500)}: Mờ vào
trong
500 milliseconds, mờ ra trong 500
milliseconds khi kết thúc.{fad
(500,0)}: Mờ vào 500 milliseconds
nhưng không mờ ra.
p – Toggle drawing modeDùng để
hình tượng các code vector đồ
họaVí
dụ:{p1}m 50 0 b 100 0 100 100
50
100 b 0 100 0 0 50 0{p0}
Các tag màu: Nhiều màu
randoom.
3c!_G.ass_color(_G.HSV_to_RGB
(360*
(syl.i/$syln)*$kdur,1,1))!
1c&HFFFFFF
&)
Các tag pha màu:1vc(màu 1,màu
2,màu 3,màu 4,màu): màu bên
trong
chữ.Ví dụ: 1vc(&HFFFFF&,&HFFFF
FF&,&&H00007D&,&HFFFFFF&)3vc
(màu 1,màu 2,màu 3,màu 4,màu):
màu viền chữ.Ví dụ: 3vc
(&HFFFFF&,&HFFFF
FF&,&&H00007D&,&HFFFFFF&)

Nguồn:https://dantribaomoi.com/

47 COMMENTS

 1. Ai có thể teamvie giúp cái được không chứ tui thua rồi
  https://www.facebook.com/phuoc1992
  ai inbox mình phát 🙁

 2. cái này thì đổi sang 7 màu như thế nào ad? mình đổi mãi không đc
  !char_counter(1)!!retime("start2syl",-1500+(ci[1]-1)40,0)!{fad(500,0)an5moves4($lcenter,!$lmiddle+math.random(-40,40)(-1)^(syl.i+1)!,$center,$middle,$center,!$middle+math.random(-140,140)*(-1)^(syl.i+1)!,$center,$middle,0,1400)alpha&HAF&shad01vc(&HFFFFFF&,&HFFFFFF&,!colors[8]!,!colors[8]!)3c!colors[8]!fsc!math.random(15,200)!bord!math.random(3,6)!blur!math.random(3,6)!t(0,1400,alpha&H0&fscx100fscy100shad0bord0blur1)fad(500,0)}

 3. bạn ơi, cho mình hỏi là tại sao mình đổi randoom 7 màu như hướng dẫn mà nó lại không thay đổi màu sắc nhỉ? Mình thử đổi 1 màu thì nó lại ok?

 4. Bạn ơi cho mình hỏi, muốn làm text 2 màu primary, kiểu gradient text ý, trong aegisub thì mình làm thế nào vậy? Hay bạn biết cái tut nào giới thiệu mình với, thanks bạn nhiều 🙂

 5. mình hiểu đc cái phần trên video còn phẩn bạn ghi ở dưới mình không hiểu mấy bạn giải thích rõ hơn giúp mình ko

 6. ví dụ dòng như thế này thì ép vào đâu dk ad với 7 màu? !retime("start2syl",-1000+($si-1)*50,-25)!{an5fry200frx200move($center,!$middle-50!,$scenter,$smiddle,0,500)fad(200,0)t(0,500,frx0fry0blur3)}?

 7. sau khi đổi 7 màu như b hướng dẫn sau đó mình cmmit nhưng những dòng số n hiện ẩn vào xem vẫn  như cũ

 8. mình mới tập lam sub bạn có thể chỉ dùm minh cach add 7 mau vao chổ nào cho 9 xác đối vơi từng eff.VD: trong 1 eff có 3 dòng:
  dòng1: !char_counter(1)!!retime("start2syl",-900+(ci[1]-1)*20,500+(ci[1]-1)*25)!{c!mau[math.random(4)]!fad(0,100)bord0fscx20fscy20an5frz!math.random(-100,0)!move($scenter,$smiddle,!$scenter+math.random(-50,50)!,!$smiddle+math.random(-30,30)!)fad(230,0)t(0,!line.duration!,frz!math.random(50,300)!fscx70fscy70)p1}!hoa[math.random(3)]!

  dòng2: !char_counter(1)!!retime("start2syl",-900+(ci[1]-1)*20,500+(ci[1]-1)*25)!{c&H00CF93&fad(0,100)bord0fscx20fscy20an5frz!math.random(-100,0)!move($scenter,$smiddle,!$scenter+math.random(-50,50)!,!$smiddle+math.random(-30,30)!)fad(230,0)t(0,!line.duration!,frz!math.random(50,300)!fscx70fscy70)p1}!la[math.random(2)]!

  dòng 3:!char_counter2(1)!!retime("start2syl",-400+(ci2[1]-1)*35,0)!{frx!math.random(-50,50)!fry!math.random(-50,50)!frz!math.random(-50,50)!fscx0fscy0an5pos($scenter,$smiddle)fad(230,0)t(0,400,fscx100fscy100fry0frz0frx0)}
  vậy thì minh đổi chổ nào mới thành 7 màu.
  xin cám ơn nhiều.

 9. Mấy cái tag màu bạn dow eff của mìh về rùi lấy trực tiếp trong đó lun
  Ps: chú ý ở chổ 1c ; 3c ; c ; 1vc ……

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here