[Khóa học C# Winform] Bài 7: Các kiểu dữ liệu cơ sở

0
46Khóa học lập trình ứng dụng C# winform:

Nội dung khóa học bao gồm các phần chính:
1. Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao: Giúp người học hiểu và vận dụng được ngôn ngữ C#
2. Lập trình Winform. Giới thiệu kỹ thuật lập trình trực quan với winform application. Tạo các ứng dụng từ cơ bản như phần mềm máy tính đến các ứng dụng nâng cao như phần mềm quản lý
3. Cơ sở dữ liệu SQL Server. Giúp người học có kiến thức cơ bản về cách tổ chức dữ liệu, sử dụng ngôn ngữ SQL Server. Kết thúc khóa học, học viên có thể hiểu được cách thức tổ chức xây dựng một ứng dụng hướng đối tượng.
4. Entity framework. Giúp người học hiểu và vận dụng được cách kết nối dữ liệu cho ứng dụng của mình.

Website:
Fanpage:

Follow me :

Nguồn:https://dantribaomoi.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here