Làm việc với kiểu chuỗi String trong PHP | Alada.vn

0
70Video Làm việc với kiểu chuỗi String trong PHP trong khóa học Online “Học lập trình Web PHP & MySQL trong 30 giờ” trên Alada.vn
? Ưu đãi 60% dành cho Subscriber tại đây:

———————————

Việc xử lý chuỗi trong lập trình PHP rất quan trọng vì dữ liệu để hiển thị trên trang web đa phần là ở dạng chuỗi. Vì thế việc hiểu và nắm vững kiến thức trong xử lý chuỗi sẽ giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất của website và đẩy nhanh tiến độ thiết kế website. Dưới đây là một số hàm và toán tử xử lý chuỗi trong PHP:

Toán tử nối chuỗi: Để nối 2 chuỗi chúng ta sử dụng toán tử (.)

Ví dụ: echo “abc”.” “.”def”;

Các hàm xử lý chuỗi cơ bản

Hàm strlen(string): được sử dụng để tính chiều dài của chuỗi

Ví dụ:

?
1
2
3
4
?php
echo strlen(“Hello world!”);
?
//kết quả in ra:12
Hàm str_word_count(string $string [, int $format = 0 [, string $charlist ]]) : đếm tổng số từ có trong chuỗi

string: chỉ định chuỗi để kiểm tra
format: chỉ định kiểu giá trị trả về của hàm str_word_count(). Các giá trị này có thể là:
0 – Mặc định – trả về số lượng từ đếm được
1 – Trả về một mảng chứa các từ trong chuỗi
2 – Trả về một mảng với key là vị trí của từ trong chuỗi và value là từ trong chuỗi
charlist: chỉ định các ký tự đặc biệt sẽ được xem như một từ trong chuỗi
Ví dụ:

?
1
2
3
4
?php
print_r(str_word_count(“Hello world!”,1));
?
//kết quả in ra: Array ( [0] = Hello [1] =world )
Hàm strtoupper(string): đổi chữ thường thành hoa.
Hàm strtolower(string): đổi chữ hoa thành thường.
Hàm ucfirst(string): đổi chữ in ký tự đầu tiên của chuỗi.
Hàm ucwords(string): đổi chữ in ký tự đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi.
Hàm trim($string, $character); Xóa ký tự $character nằm ở đầu và cuối chuỗi $str, nếu ta không nhập $character thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng trắng.
Hàm ltrim($string, $character): Tương tự như trim nhưng chỉ xóa bên trái
Hàm rtrim($string, $character): Tương tự như trim nhưng chỉ xóa bên phải

———————————

? ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi các khóa học của Alada.vn, để xem đầy đủ khóa học các bạn truy cập vào:

? LIKE và SHARE các bài giảng để bạn bè cùng vào học tập nhé!

——- Theo dõi Alada trên MXH ——-
+ Facebook:
+ Youtube:
+ Website: alada.vn
———————————
© Copyright by Alada ❌ Do not Reup ❌

Nguồn:https://dantribaomoi.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here