Pháp Luân Thường Chuyển, Tóm lược 11 DVD Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, p2

6
49Tóm lược 11 DVD Ôn lại Phương Pháp Công Phu, p2
5.0 Pháp Luân Thường Chuyển (PLTC)
00:00:10 5.1 Tư thế ngồi trước khi thở
00:01:30 5.2 Tác dụng của răng kề răng nhẹ là cái gì ?
00:02:34 5.3 Phải ứng phó cử động khi có lịnh
00:02:50 5.4 Tại sao mình hạ Lịnh “Đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu”
00:04:45 5.5 Hít bằng cách nào để cho Pháp Luân Thường Chuyển (PLTC) có hiệu quả ?
00:07:23 5.6 Thở PLTC mấy hơi ?
00:08:03 5.7 Kết quả khi mình hết thở được thì tự nhiên nó bừng sáng tâm mình.
00:09:42 5.8 Thở tung lên bộ đầu, cái đầu nó lắc, lúc đó mình phải kềm hay không ?
00:10:49 5.9 Khi bụng căn phải giữ như vậy để tiếp tục hít lên.
00:11:35 5.10 PLTC giúp mình khai mở
00:12:02 5.11 Trước khi hít vô mỗi hơi phải hạ lịnh
00:13:14 5.12 Những người mới, hít nhẹ, hít không nỗi
00:15:21 5.13 Trước khi thở mỗi hơi phải nói: “Đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu”
00:17:32 5.14 Căn bản tu hành -(khác với)- trình độ đã đạt
00:18:46 5.15 Giờ nào có thể làm PLTC?
00:20:04 5.16 Tư thế khi ngồi PLTC?
00:22:00 5.17 video Đức Thầy giảng
00:23:06 5.18 Khi mình hít thở phải làm thế nào?
00:26:29 5.19 Cái Hơi sẽ phải thoát lên từ đỉnh đầu
00:26:57 5.20 Tại sao phải ra lịnh khi làm PLTC?
00:28:23 5.21 video Đức Thầy giảng
00:29:25 5.22 video Đức Thầy giảng
00:30:37 5.23 audio Đức Thầy giảng
00:31:10 5.24 video Đức Thầy giảng
00:35:30 5.25 audio Đức Thầy giảng
00:37:02 5.26 Khi hít vô phải làm như thế nào mới đúng?
00:37:41 5.27 audio Đức Thầy giảng
00:38:25 5.28 Giữ bụng lớn
00:39:03 5.29 Thời gian hít vô và thở ra phải như thế nào?
00:40:33 5.30 video Đức Thầy giảng
00:40:51 5.31 audio Đức Thầy giảng
00:42:15 5.32 Pháp Luân Chiếu Minh và PLTC khác nhau như thế nào?
00:42:29 5.33 video Đức Thầy giảng
00:44:36 5.34 video Đức Thầy giảng
00:46:15 5.35 audio Đức Thầy giảng
00:48:08 5.36 Khi hơi còn yếu mà muốn hít chậm thì hậu quả như thế nào?
00:49:42 5.37 video Đức Thầy giảng
00:51:45 5.38 Tại sao phải hít vô tận cùng và thở ra tới tận cùng để làm gì?
00:53:08 5.39 audio Đức Thầy giảng
00:53:33 5.40 audio Đức Thầy giảng
00:55:29 5.41 video Đức Thầy giảng
00:56:21 5.42 audio Đức Thầy giảng
00:57:25 5.43 audio Đức Thầy giảng
00:58:37 5.44 video Đức Thầy giảng
01:00:31 5.45 video Đức Thầy giảng
01:02:14 5.46 Khi làm PLTC có cần tun đầu không?
01:02:22 5.47 video Đức Thầy giảng
01:03:58 5.48 Làm PLTC bị lắc là tại sao?
01:04:34 5.49 video Đức Thầy giảng
01:05:21 5.50 video Đức Thầy giảng
01:07:34 5.51 video Đức Thầy giảng “tiền thì không có mà vợ thì chưởi”
01:08:47 5.52 Hít vô đầy Bụng nhưng tại sao lại ra lịnh đầy Rún đầy ngực tung lên bộ đầu?
01:09:08 5.53 audio Đức Thầy giảng
01:10:21 5.54 Tóm Tắc về PLTC phần Kỷ Thuật
01:13:43 5.55 Người lớn tuổi không làm được PLTC nữa thì phải làm sao?
01:14:04 5.56 video Đức Thầy giảng
01:15:18 5.57 Khi Thiền bị lắc, có cần phải kềm lại không?
01:15:26 5.58 video Đức Thầy giảng
01:16:26 5.59 video Đức Thầy giảng
01:20:04 5.60 Có hai cái lắc khác nhau!
01:21:05 5.61 video Đức Thầy giảng
01:23:37 5.62 video Đức Thầy giảng: Thế nào là PLTC bằng Ý
01:24:00 5.63 audio Đức Thầy giảng
01:25:19 5.64 video Đức Thầy giảng
01:25:58 5.65 audio Đức Thầy giảng
01:28:45 5.66 Khi làm PLTC hành giã có trạng thái nào khi Nhâm Đốc Mạch Khai Thông?
01:28:50 5.67 video Đức Thầy giảng
01:29:20 5.68 Phần Hồn nhập vô bản thể nó đi bằng ngã nào vô tới khám tối?
01:30:12 5.69 Phải khai thông bộ phận nào để khi mình nhắm mắt là mình thấy sáng?
01:30:37 5.70 audio Đức Thầy giảng: Thiên Môn Bản Thể (trái Thận)
01:32:23 5.71 audio Đức Thầy giảng
01:32:51 5.72 Thở tới trình độ nào mới Kiên Tánh?
01:33:06 5.73 audio Đức Thầy giảng
01:33:47 5.74 video Đức Thầy giảng
01:37:19 5.75 Khi làm PLTC thì được sự hổ trợ Bề Trên như thế nào?
01:37:31 5.76 video Đức Thầy giảng
01:39:01 5.77 PLTC tác dụng trên ngũ hành như thế nào?
01:39:07 5.78 video Đức Thầy giảng
01:43:54 5.79 Tại sao làm PLTC phải dầy công mới khai mở được?
01:44:03 5.80 video Đức Thầy giảng

Nguồn: https://dantribaomoi.com

Xem thêm bài viết khác: https://dantribaomoi.com/meo-vat

6 COMMENTS

  1. – Có những người thế được, thì lại ẩn mặt.
    Huỳnh-minh-Bảo ở đây, còn bạn chầu rìa Lý-Vĩnh đâu ?
    May, 3 – 2020.

  2. Thật tuyệt vời xuất sắc nhất thế giới chân thành cảm ơn HUYNH TRƯỞNG

  3. Cám ơn chủ thớt, nhờ xem video này mà mình vừa hành Pháp Luân Thường Chuyển được và đúng là chỉ 6 hơi là cơ thể mình nó thành 1 khối kết dính từ đỉnh đầu thẳng đến xương cùng. Rất dễ định thần. Nam Mô A Di Đà Phật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here