Pháp Luân Thường Chuyển, Tóm lược 11 DVD Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, p2

6
25Tóm lược 11 DVD Ôn lại Phương Pháp Công Phu, p2
5.0 Pháp Luân Thường Chuyển (PLTC)
00:00:10 5.1 Tư thế ngồi trước khi thở
00:01:30 5.2 Tác dụng của răng kề răng nhẹ là cái gì ?
00:02:34 5.3 Phải ứng phó cử động khi có lịnh
00:02:50 5.4 Tại sao mình hạ Lịnh “Đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu”
00:04:45 5.5 Hít bằng cách nào để cho Pháp Luân Thường Chuyển (PLTC) có hiệu quả ?
00:07:23 5.6 Thở PLTC mấy hơi ?
00:08:03 5.7 Kết quả khi mình hết thở được thì tự nhiên nó bừng sáng tâm mình.
00:09:42 5.8 Thở tung lên bộ đầu, cái đầu nó lắc, lúc đó mình phải kềm hay không ?
00:10:49 5.9 Khi bụng căn phải giữ như vậy để tiếp tục hít lên.
00:11:35 5.10 PLTC giúp mình khai mở
00:12:02 5.11 Trước khi hít vô mỗi hơi phải hạ lịnh
00:13:14 5.12 Những người mới, hít nhẹ, hít không nỗi
00:15:21 5.13 Trước khi thở mỗi hơi phải nói: “Đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu”
00:17:32 5.14 Căn bản tu hành -(khác với)- trình độ đã đạt
00:18:46 5.15 Giờ nào có thể làm PLTC?
00:20:04 5.16 Tư thế khi ngồi PLTC?
00:22:00 5.17 video Đức Thầy giảng
00:23:06 5.18 Khi mình hít thở phải làm thế nào?
00:26:29 5.19 Cái Hơi sẽ phải thoát lên từ đỉnh đầu
00:26:57 5.20 Tại sao phải ra lịnh khi làm PLTC?
00:28:23 5.21 video Đức Thầy giảng
00:29:25 5.22 video Đức Thầy giảng
00:30:37 5.23 audio Đức Thầy giảng
00:31:10 5.24 video Đức Thầy giảng
00:35:30 5.25 audio Đức Thầy giảng
00:37:02 5.26 Khi hít vô phải làm như thế nào mới đúng?
00:37:41 5.27 audio Đức Thầy giảng
00:38:25 5.28 Giữ bụng lớn
00:39:03 5.29 Thời gian hít vô và thở ra phải như thế nào?
00:40:33 5.30 video Đức Thầy giảng
00:40:51 5.31 audio Đức Thầy giảng
00:42:15 5.32 Pháp Luân Chiếu Minh và PLTC khác nhau như thế nào?
00:42:29 5.33 video Đức Thầy giảng
00:44:36 5.34 video Đức Thầy giảng
00:46:15 5.35 audio Đức Thầy giảng
00:48:08 5.36 Khi hơi còn yếu mà muốn hít chậm thì hậu quả như thế nào?
00:49:42 5.37 video Đức Thầy giảng
00:51:45 5.38 Tại sao phải hít vô tận cùng và thở ra tới tận cùng để làm gì?
00:53:08 5.39 audio Đức Thầy giảng
00:53:33 5.40 audio Đức Thầy giảng
00:55:29 5.41 video Đức Thầy giảng
00:56:21 5.42 audio Đức Thầy giảng
00:57:25 5.43 audio Đức Thầy giảng
00:58:37 5.44 video Đức Thầy giảng
01:00:31 5.45 video Đức Thầy giảng
01:02:14 5.46 Khi làm PLTC có cần tun đầu không?
01:02:22 5.47 video Đức Thầy giảng
01:03:58 5.48 Làm PLTC bị lắc là tại sao?
01:04:34 5.49 video Đức Thầy giảng
01:05:21 5.50 video Đức Thầy giảng
01:07:34 5.51 video Đức Thầy giảng “tiền thì không có mà vợ thì chưởi”
01:08:47 5.52 Hít vô đầy Bụng nhưng tại sao lại ra lịnh đầy Rún đầy ngực tung lên bộ đầu?
01:09:08 5.53 audio Đức Thầy giảng
01:10:21 5.54 Tóm Tắc về PLTC phần Kỷ Thuật
01:13:43 5.55 Người lớn tuổi không làm được PLTC nữa thì phải làm sao?
01:14:04 5.56 video Đức Thầy giảng
01:15:18 5.57 Khi Thiền bị lắc, có cần phải kềm lại không?
01:15:26 5.58 video Đức Thầy giảng
01:16:26 5.59 video Đức Thầy giảng
01:20:04 5.60 Có hai cái lắc khác nhau!
01:21:05 5.61 video Đức Thầy giảng
01:23:37 5.62 video Đức Thầy giảng: Thế nào là PLTC bằng Ý
01:24:00 5.63 audio Đức Thầy giảng
01:25:19 5.64 video Đức Thầy giảng
01:25:58 5.65 audio Đức Thầy giảng
01:28:45 5.66 Khi làm PLTC hành giã có trạng thái nào khi Nhâm Đốc Mạch Khai Thông?
01:28:50 5.67 video Đức Thầy giảng
01:29:20 5.68 Phần Hồn nhập vô bản thể nó đi bằng ngã nào vô tới khám tối?
01:30:12 5.69 Phải khai thông bộ phận nào để khi mình nhắm mắt là mình thấy sáng?
01:30:37 5.70 audio Đức Thầy giảng: Thiên Môn Bản Thể (trái Thận)
01:32:23 5.71 audio Đức Thầy giảng
01:32:51 5.72 Thở tới trình độ nào mới Kiên Tánh?
01:33:06 5.73 audio Đức Thầy giảng
01:33:47 5.74 video Đức Thầy giảng
01:37:19 5.75 Khi làm PLTC thì được sự hổ trợ Bề Trên như thế nào?
01:37:31 5.76 video Đức Thầy giảng
01:39:01 5.77 PLTC tác dụng trên ngũ hành như thế nào?
01:39:07 5.78 video Đức Thầy giảng
01:43:54 5.79 Tại sao làm PLTC phải dầy công mới khai mở được?
01:44:03 5.80 video Đức Thầy giảng

Nguồn: https://dantribaomoi.com

Xem thêm bài viết khác: https://dantribaomoi.com/meo-vat

6 COMMENTS

  1. – Có những người thế được, thì lại ẩn mặt.
    Huỳnh-minh-Bảo ở đây, còn bạn chầu rìa Lý-Vĩnh đâu ?
    May, 3 – 2020.

  2. Cám ơn chủ thớt, nhờ xem video này mà mình vừa hành Pháp Luân Thường Chuyển được và đúng là chỉ 6 hơi là cơ thể mình nó thành 1 khối kết dính từ đỉnh đầu thẳng đến xương cùng. Rất dễ định thần. Nam Mô A Di Đà Phật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here