SQL-37: LEFT JOIN

0
72Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu kết nối nửa bằng phía bên trái-letf join. câu lệnh này sẽ dùng để trả về các bộ dữ liệu của bảng bên trái và những bộ dữ liệu ở bảng phía bên phải vế join. nếu không có giá trị tương ứng thì null sẽ được trả về. hướng dẫn sql cơ bản và nâng cao. triệu thân channel-let’s grow together!

Link tải database sử dụng trong clip:

Nguồn:https://dantribaomoi.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here