Ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel để tìm kiếm dữ liệu

2
54Sử dụng VLOOKUP khi bạn cần tìm mọi thứ trong bảng hoặc một phạm vi theo hàng. Ví dụ, tra cứu một phần giá ô tô bằng số phần, hoặc tìm tên nhân viên dựa trên ID nhân viên của họ. = VLOOKUP (những gì bạn muốn tìm kiếm, nơi bạn muốn tìm nó, số cột trong dải ô chứa giá trị để trả về, trả về kết quả phù hợp gần đúng hoặc chính xác – được chỉ báo là 1/TRUE, hoặc 0/FALSE). #bhvtinhoc,#tinhoccanban,#tinhocvanphong

Nguồn:https://dantribaomoi.com/

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here